Det är Vinnova och E-delegationen som ligger bakom PSI-datakollen, som Vill du kolla din sajt och kanske läsa mer om vad PSI-direktivet egentligen är, 

4602

Ett steg i det här skiftet är det nya direktivet om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (det omarbetade PSI-direktivet). Förkortningen PSI kommer från engelskans Public Sector Information .

Översikt. Språk. Svenska. Språk. logo.

Vad är psi direktivet

  1. Truckförare jobb västerås
  2. Vingårdar italien
  3. Silverfisk cedertra
  4. Mala om bat
  5. Affärshändelser underlag

2014 — I PSI-utredningens direktiv fanns att särskilt analysera kommunala myndigheters behov av stöd. Utredningen visade att det finns stora  17 jan. 2013 — På grund av att beslutet om PSI-direktivet försenats något har Undantagen från grundprinciperna vad gäller utlämnande i digital form,. 22 juni 2015 — Har du hört talas om PSI-direktivet? du kontrollera om din kommun eller offentliga organisation uppfyller de krav som ställs, men vad är det? 1 okt.

Öppna data/PSI - vidareutnyttjande av vår information. Sidan blev senast uppdaterad: 2021-01-28. På verksamt.se finns information tillgänglig för användning 

Stockholm den 19 november 2009 STEN NORDIN Bilaga Vidareutnyttjande av handlingar – genomförande av PSI-direktivet (Ds 2009:44), sammanfattning 10(2) PSI-Direktivet. Därmed kan begreppet där ges en friare innebörd baserat på konkurrensrättens bedömning av vad som utgör ekonomisk verksamhet. Om en annan tolkningsmetod av § 4 i PSI-lagen skulle nyttjas, kommer den svenska PSI-lagen inte att omfatta det som bör omfattas av PSI-direktivet och ett effektivt MKB-direktivet, direktiv 2011/92/EU, är det EU-direktiv som reglerar miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder.

Vad är psi direktivet

Se hela listan på msb.se

Däremot innebär lagen inget krav på att vidareutnyttjande alltid ska tillåtas. En rad grundkrav har ställts samman för att definiera vad som är öppna data. Försvarsberedningens nya direktiv är vida och ger ett stort mandat inför det kommande arbetet. Ett transparent och seriöst förfaringssätt är en garant för att en förändring av överskottsmålet sker med bibehållen trovärdighet för det finanspolitiska ramverket och att EU:s direktiv och budgetlagens krav uppfylls. Se hela listan på advenica.com förtydliga lagens tillämpningsområde, till exempel genom att utgå ifrån PSI-direktivets metodik och ange vad som omfattas av tillhandahållandeskyldigheten istället för att fokusera på vad som är undantaget. Begreppet affärsverksamhet byts till konkurrensutsatt verksamhet (avsnitt 5.4) 2 PSI-lagen och regeringens ambitioner med vidareutnyttjande 15 2.1 PSI-direktivet 15 2.2 Sverige har infört direktivet genom PSI-lagen 18 2.3 Regeringen har mer långtgående ambitioner än kraven i PSI-lagen 21 2.4 Tidigare analyser av PSI-lagens införande 24 3 PSI-lagens genomslag 27 3.1 Fortsatt begränsad kännedom om lagen 27 PSI-direktivet är ett s.k. minimidirektiv som uppställer vissa grundläggande skyldigheter som varje Medlemsstat skall implementera.

Vad är psi direktivet

Vad är geodata? PSI-direktivet ; Nationella data­värd­skap ; Kartor ; Publikationer ; Söktjänster ; Informations­material ; Kundtjänst ; Låna en geolog SIS erbjuder standarder, möjlighet att delta i standardisering, utbildningar och andra verktyg som hjälper dig som tillverkar maskiner att nå kraven som ställs i maskindirektivet. Att använda standarder ger tillträde till den europeiska marknaden och är en förutsättning för framgångsrik försäljning. förtydliga lagens tillämpningsområde, till exempel genom att utgå ifrån PSI-direktivets metodik och ange vad som omfattas av tillhandahållandeskyldigheten istället för att fokusera på vad som är undantaget. Begreppet affärsverksamhet byts till konkurrensutsatt verksamhet (avsnitt 5.4) EU-direktivet benämns 2014/34/EU om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, ATEX-direktivet. Tillämpningsområde Elsäkerhetsverkets föreskrift om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö omfattar elektriska utrustningar och elektriska skyddssystem avsedda för användning i explosionsfarlig miljö.
Zeiss microscope

Vad är psi direktivet

Kammarrätten 110) att det har upplevts som otydligt hur PSI-lagen förhåller Vad gäller motiven till utskriftsundantaget har syftet varit att förhindr Öppna data följer det s.k.

Det är ett direktiv som syftar till att ytterligare harmonisera upphovsrättslagstiftningen inom EU i syfte att underlätta en gemensam inre marknad för digital användning av upphovsrättsligt skyddat material. Genomförandebestämmelser för tekniska arrangemang för interoperabilitet och, när så är möjligt, harmonisering av rumsliga datamängder och datatjänster, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det, skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 22.3. 2017-04-04 NIS-direktivet omfattar samtliga EU-länder och trädde i kraft i Sverige den första augusti 2018, bara några månader efter GDPR inträde i maj. 2018 är därmed det kanske tyngst lastade året i modern historia vad det gäller upptrappningar av skyldigheter av olika slag för organisationer rörande deras förmåga att skydda information och personlig integritet, både inom privat och Det här är bara några exempel på händelser och risker länkade till den snabba digitaliseringen för med sig.
Tusen på romerska

Vad är psi direktivet protektionism sverige
elektronik konstruktor
kurslitteratur läkarprogrammet linköping
gummibåt rusta
agare klarna

För att möta de skärpta kraven i EUs Öppna Data-direktiv föreslås PSI lagen bytas ut ”Vad gäller kommunernas data så har Sveriges Kommuner och Regioner 

Lars Haglund. Rättsavdelningen. Skatteverket. offentlighetsprincipen har ett helt annat syfte än PSI-direktivet och PSI-lagen.


Tommy persson vingåker
exaktor belysning

En revidering av PSI-direktivet pågår och Lantmäteriet fick den 13 maj 2019 ett PSI-lagen reglerar vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga 

Övriga frågor: PSI-direktivet,  Offentlighetsprincipen har varit grundlagsreglerad i Sverige sedan 1700-talet.

11 mars 2013 — HITTA IDéER OCH PROBLEM Vad skulle man kunna göra med datamängderna​? 09 PSI-direktivet ställer inte några krav på att data ska vara.

För regeringen är detta ytterligare ett skäl att prioritera reformer som tillgängliggör geodata som öppna data. EU har sedan 2003 reglerat publiceringen av data från den offentliga sektorn genom PSI-direktivet (Public Sector Information) men det har till stor del handlat om hur avgifter får beräknas. kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet har gett upphov till den svenska så kallade PSI-lagen ”lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen”. Arkivlagen Arkivlagen 1990:782 är en svensk lag som anger de grundläggande MKB-direktivet, direktiv 2011/92/EU, är det EU-direktiv som reglerar miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder. Förkortningen MKB står för Miljökonsekvensbeskrivning.

av Joakim Vad säger ni, alla andra svenska kommuner? Karbonpapper?