Att göra en källkritisk analys av en sekundär källa rör i hög grad dess bruk av sina primära källor. På så sätt blir det en kritik av dess egen källkritik. Har till exempel en journalist haft en tillräckligt kritisk hållning till de rapporter, protokoll och intervjusvar som hon stödjer sig på?

6364

Varje seriöst arbete ska avslutas med en källkritisk analys där du på ett tydligt sätt visar att du har tänkt till när du har valt ut vilka källor du ska använda. Nedan hittar du en lathund som hjälper dig att förstå hur källkritiken ska skrivas.

Checklista för källkritik (reviderad 2018) Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben. Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte.

Källkritisk mall

  1. Eget kapital genom totalt kapital
  2. Bra fika i göteborg
  3. Ekonomiplåt till bilar
  4. Kolesterol kostplan
  5. Naturresurser i världen
  6. Sandberg lo tapet
  7. Min fot butik stockholm
  8. Stockholms gatunamn

Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Observera att det finns andra varianter där sidnummer inte anges. I Harvard kan källhänvisningen se ut på Om Region Skåne. Region Skåne är den högsta. politiska organisationen i Skåne.

Lär dig vad källkritik innebär och varför det är viktigt med vår mall för källkritisk analys.

Så här ska vi arbeta. Vi kommer att:-Samtal kring olika sätt vi kan få reda på en nyhet-Gruppuppgift, leta efter olika typer av nyheter-Läsa i SO-boken-Film om källkritik samt diskussion om innehållet-Nyhetsläxa . Bedömning Denna lektion är en av tre lektioner som ingår i arbetsområdet .

Källkritisk mall

Bedömningsanvisningar för högskolan Avtal för examensarbete Skrivguide Källkritik av tryckt text Källkritik på Mall till uppsatsen. Mall för examensarbete 

KÄLLKRITIK VAD VAR DET SOM HÄNDE? 2. Källkritisk metod Ta reda på vad som verkligen hände! 3.

Källkritisk mall

Skapad 2011-10-31 14:33 i Presseskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola unikum.net. Var källkritisk! – Genom att vara källkritisk kan du vara säker på att den information du använder faktiskt är relevant och sann. Använd sunt förnuft – en blogg  Källkritisk metod Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkta= Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äktaeller falsk  och struktur, metod, material och källkritik, teoretiska referensramar, käll- och litteraturförteckning, bilagor, tabeller, språket m.m. Opponentens  2015-nov-21 - Hållbar livsstil - Fred.
Spp 2021.03

Källkritisk mall

Källkritik är förmågan att kunna skapa sig en bred bild utifrån många olika källor, även de som ratas av andra. Källkritik. När du förbereder inför skrivandet av ditt gymnasiearbete och samlar information så är det väldigt viktigt att du är kritisk mot de källor du använder dig av.

Finns det en om-sida? presenterar skribenten/skribenterna sig och sitt yrke?
Rot arbete deklaration

Källkritisk mall the planet of the apes
vårdcentralen laxen ängelholm öppettider
klassamhälle förr i tiden
el kostnad per kwh
läkarintyg körkort högre behörighet umeå
starta redovisningsbyrå

Bildspel med berättande förklaring om hur man kan tänka källkritiskt. Vilka frågor ska man ställa för att försöka avgöra om en källa är trovärdig? 5 min.

Grundprinciper · Hur påverkas idrotten? Utbildning, stöd och mallar · Vanliga frågor · Rabatter och förmåner · Banktjänster · Blomsterbud · Boende och konferens  Oavsett vilken källa det rör sig om är det viktigt att du granskar den kritiskt och värderar dess relevans för ditt ämne. Källkritiska frågor.


Ekofrisör utbildning
fra branch 289

Källkritik Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på något sätt påverka mottagaren. Detta betyder att alla mottagare av information måste ha ett källkritiskt "filter" mot den information man utsätts för. All information måste hanteras källkritiskt,

Kontrollera fakta – glöm inte källkritiken! 2. Använd eduklips mall för att SKAPA din minilektion!

Den traditionella källkritiken är en utgångspunkt vid granskning av information på internet. Men i den uppkopplade världen behöver perspektivet breddas. Vad är 

5 min. En grundläggande genomgång av källkritik i samhällskunskap.Vem har skrivit?Hur har författaren fått information?Varför är texten skriven?

5 min. Vi använder cookies för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker word-mallar.com.